מאת עו"ד בן-ציון ציטרין
 
העת הזו מזמנת לנו אתגרים אישיים לא פשוטים. ביניהם –  איך נערכים לנורא מכל. אובדן חיים. שלנו, של הקרובים לנו, של יקירנו.
חוק הירושה מתייחס להעברת עזבונו של אדם שמת על פי צוואה שהכין הנפטר עוד בחייו או מכח ירושה. בימים של סגר מרצון, כאשר המשפחה הגרעינית נמצאת בדירה, ובראש מתרוצצות מחשבות, גם קשות, זו הזדמנות ראויה לעשות חושבים בעניין הפרוצדורה המשפטית הנדרשת ליום שאחרי.
חוק הירושה מכיר בארבע צורות של צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות, ובעל פה בהתקיים נסיבות מיוחדות. בשים לב לעובדה, שאנו נדרשים לשהות בבית ולמעט ביציאות ובמפגשים, למעט לצורכי הצטיידות במזון ובתרופות, החוק נתן מענה גם למצב שבו אנו מצויים עתה. כוונתי לצוואה בכתב יד.
צוואה בכתב יד, כשמה כן היא, עליה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, לשאת תאריך שנכתב בידי המצווה ולהיחתם על ידו. צוואה מודפסת במחשב או צוואה בכתב ידו של אחר שהוכתבה על ידי המצווה אינן קבילות. כתב ידו האותנטי של המצווה הוא מרכיב יסוד. בית משפט רשאי לאשר צוואה בכתב יד גם אם נפלו פגמים בדרישות הצורניות – חתימה ותאריך.
החוק מכיר כאמור גם בצוואה שנערכה בעל פה. הכוונה לצוואת שכיב מרע, קרי חולה אנוש הנוטה למות או שראה עצמו מתקרב לסוף חייו. צוואה בעל פה תהיה תקפה אם היא נאמרה בפני שני עדים המבינים את שפתו של המצווה. העדים גם ירשמו בזיכרון דברים את דברי המצווה, יום הצוואה והנסיבות שבהן היא נאמרה. זיכרון הדברים יופקד אצל הרשם לענייני ירושה.
בית המשפט רשאי לקיים צוואה בעל פה גם אם נפלו בה פגמים – לא נערך זיכרון דברים ולא בוצעה הפקדה אצל הרשם, ובלבד שבית המשפט השתכנע באמיתות הצוואה. אולם אם העדים הם קטינים או פסולי דין הצוואה בטלה.
על פי עקרון יסוד חופש הציווי המצווה רשאי לשנות או לבטל צוואה בכתב יד בכל עת. לגבי צוואה שניתנה בעל פה היא מתבטלת מאליה בהתקיים כל שלושת התנאים: חלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה; עבר חודש ימים ממועד חלוף הנסיבות; והמצווה עודנו בחיים.
מי שאינו מסתפק בצוואה שהוא מכין בעצמו לעצמו בכתב ידו יכול כמובן לבחור בצוואה בפני שני עדים או בצוואה בפני רשות. אולם חשוב לזכור כי נהנים מצוואה, או בני זוגם,  אינם יכולים ליטול בה חלק , בין אם מדובר בעד פורמלי לעשייתה, או מי שהיה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה לטובתו.
בית המשפט מחויב לפסול צוואה אם הזוכה או בן זוגו ערכו את צוואה, היו עדים לעריכתה או נטלו חלק בעריכתה. לא כן, אם הנהנה הוא ילדו של מי שנטל חלק בעריכתה.
אך כאשר מדובר בצוואה בעל פה, כאשר המצווה חש, אובייקטיבית או סובייקטיבית, כי זמנו תם, וסביבו יושבים באופן טבעי בני משפחות הקרובים אליו ביותר, והם עדיו לנאמר – בית המשפט לא יפסול את צוואה, גם אם הם נהנים ממנה באופן אישי.
הצוואה היא מעשה אישי ואין לה תוקף אם היא תולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר. כמו כן, המצווה אינו רשאי להעביר לאדם אחר את זכותו שלו לקבוע את זהות היורשים או אופן חלוקת העיזבון בין היורשים.
למי שחושבים שזה לא הזמן, או שטרם גיבשו את תוכן צוואתם וחלוקת רכושם, או שחוששים לעסוק בסוגיה מחמת עין הרע יואר: בהעדר צוואה תקפה, עזבונו של אדם עובר ליורשיו על פי המפתח בחוק הירושה. יורשים על פי דן הם בן הזוג של המוריש, קרוביו (ילדיו , הוריו והורי הוריו – סבו וסבתו) וצאצאיהם. גם ידועים בציבור של המוריש, ילדים שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין וגם מי שנולדו בתוך 300 ימים לאחר מות המוריש ייהנו. סדר הירושה וזכויות כל אחד מהיורשים נקבע על פי עקרונות מעגלי הקירבה וההוראות לגבי ירושת בני הזוג.
 
  • הכותב הוא מייסד ציטרין ושות' משרד עורכי דין, ומתמחה, בין היתר,  בניהול הון משפחתי.

מאת עו"ד בן-ציון ציטרין
 
העת הזו מזמנת לנו אתגרים אישיים לא פשוטים. ביניהם –  איך נערכים לנורא מכל. אובדן חיים. שלנו, של הקרובים לנו, של יקירנו.
חוק הירושה מתייחס להעברת עזבונו של אדם שמת על פי צוואה שהכין הנפטר עוד בחייו או מכח ירושה. בימים של סגר מרצון, כאשר המשפחה הגרעינית נמצאת בדירה, ובראש מתרוצצות מחשבות, גם קשות, זו הזדמנות ראויה לעשות חושבים בעניין הפרוצדורה המשפטית הנדרשת ליום שאחרי.
חוק הירושה מכיר בארבע צורות של צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות, ובעל פה בהתקיים נסיבות מיוחדות. בשים לב לעובדה, שאנו נדרשים לשהות בבית ולמעט ביציאות ובמפגשים, למעט לצורכי הצטיידות במזון ובתרופות, החוק נתן מענה גם למצב שבו אנו מצויים עתה. כוונתי לצוואה בכתב יד.
צוואה בכתב יד, כשמה כן היא, עליה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, לשאת תאריך שנכתב בידי המצווה ולהיחתם על ידו. צוואה מודפסת במחשב או צוואה בכתב ידו של אחר שהוכתבה על ידי המצווה אינן קבילות. כתב ידו האותנטי של המצווה הוא מרכיב יסוד. בית משפט רשאי לאשר צוואה בכתב יד גם אם נפלו פגמים בדרישות הצורניות – חתימה ותאריך.
החוק מכיר כאמור גם בצוואה שנערכה בעל פה. הכוונה לצוואת שכיב מרע, קרי חולה אנוש הנוטה למות או שראה עצמו מתקרב לסוף חייו. צוואה בעל פה תהיה תקפה אם היא נאמרה בפני שני עדים המבינים את שפתו של המצווה. העדים גם ירשמו בזיכרון דברים את דברי המצווה, יום הצוואה והנסיבות שבהן היא נאמרה. זיכרון הדברים יופקד אצל הרשם לענייני ירושה.
בית המשפט רשאי לקיים צוואה בעל פה גם אם נפלו בה פגמים – לא נערך זיכרון דברים ולא בוצעה הפקדה אצל הרשם, ובלבד שבית המשפט השתכנע באמיתות הצוואה. אולם אם העדים הם קטינים או פסולי דין הצוואה בטלה.
על פי עקרון יסוד חופש הציווי המצווה רשאי לשנות או לבטל צוואה בכתב יד בכל עת. לגבי צוואה שניתנה בעל פה היא מתבטלת מאליה בהתקיים כל שלושת התנאים: חלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה; עבר חודש ימים ממועד חלוף הנסיבות; והמצווה עודנו בחיים.
מי שאינו מסתפק בצוואה שהוא מכין בעצמו לעצמו בכתב ידו יכול כמובן לבחור בצוואה בפני שני עדים או בצוואה בפני רשות. אולם חשוב לזכור כי נהנים מצוואה, או בני זוגם,  אינם יכולים ליטול בה חלק , בין אם מדובר בעד פורמלי לעשייתה, או מי שהיה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה לטובתו.
בית המשפט מחויב לפסול צוואה אם הזוכה או בן זוגו ערכו את צוואה, היו עדים לעריכתה או נטלו חלק בעריכתה. לא כן, אם הנהנה הוא ילדו של מי שנטל חלק בעריכתה.
אך כאשר מדובר בצוואה בעל פה, כאשר המצווה חש, אובייקטיבית או סובייקטיבית, כי זמנו תם, וסביבו יושבים באופן טבעי בני משפחות הקרובים אליו ביותר, והם עדיו לנאמר – בית המשפט לא יפסול את צוואה, גם אם הם נהנים ממנה באופן אישי.
הצוואה היא מעשה אישי ואין לה תוקף אם היא תולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר. כמו כן, המצווה אינו רשאי להעביר לאדם אחר את זכותו שלו לקבוע את זהות היורשים או אופן חלוקת העיזבון בין היורשים.
למי שחושבים שזה לא הזמן, או שטרם גיבשו את תוכן צוואתם וחלוקת רכושם, או שחוששים לעסוק בסוגיה מחמת עין הרע יואר: בהעדר צוואה תקפה, עזבונו של אדם עובר ליורשיו על פי המפתח בחוק הירושה. יורשים על פי דן הם בן הזוג של המוריש, קרוביו (ילדיו , הוריו והורי הוריו – סבו וסבתו) וצאצאיהם. גם ידועים בציבור של המוריש, ילדים שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין וגם מי שנולדו בתוך 300 ימים לאחר מות המוריש ייהנו. סדר הירושה וזכויות כל אחד מהיורשים נקבע על פי עקרונות מעגלי הקירבה וההוראות לגבי ירושת בני הזוג.
 
  • הכותב הוא מייסד ציטרין ושות' משרד עורכי דין, ומתמחה, בין היתר,  בניהול הון משפחתי.