תובענות ייצוגיות – תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם (הגם שלא ייפו את כוחו של התובע לכך, ואשר פועל לטובת הקבוצה) ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפת לכלל חברי הקבוצה בתחומים הבאים: דיני חברות, ניירות ערך, הגנת הצרכן, ביטוח, בנקאות, דיני תחרות (הגבלים עסקיים), איסור הפלייה, תקשורת, סלולר, איכות הסביבה, תיירות ונופש.

תביעות נגזרות – תביעה המוגשת בשם חברה ולטובתה בשל עילת תביעה של החברה באמצעות בעלי מניות מן הציבור, דירקטורים בחברה או נושים, הנכנסים לנעלי החברה, בהתמלא תנאים המצדיקים נקיטת פעולה זו ובראשם אי נקיטת צעדים משפטיים מתבקשים מצד החברה והאורגנים שלה, או חלוקה אסורה בניגוד לדין או עסקה חריגה עם בעל שליטה שלא אושרה כדין.

עבירות כלכליות ( פלילי) -  ייעוץ, ליווי וייצוג חשודים, נחקרים  ונאשמים בכל הערכאות והטריבונאלים המשפטיים בעבירות מס, איסור הלבנת הון, הסדרי כופר, הגבלים עסקיים (דיני התחרות), שוחד, הפרת אמונים של יחידים וחברות (כולל עבירות רגולציה) בפני רשויות מס הכנסה ומס ערף מוסף, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות לניירות ערך והמשטרה בהליכי טרום-חקירה, חקירה, מעצרים, שימוע וייצוג בבית המשפט.

מיסוי (אזרחי) – טיפול וייעוץ בהליכי גילוי מרצון, תכנוני מס, אישורי מס (רולינג) ואישורי מס מקדמיים (פרה-רולינג), הסדרים מיוחדים (גם בענפי הטכנולוגיה), מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן, ייצוג בפני רשויות המס ובעררים בבתי המשפט בענייני שומה, של יחידים, מנהלים, עצמאים, חברות, שותפויות, מלכ"רים ועמותות ובשיתוף פעולה מקצועי עם רואי חשבון המתמחים בתחומים אלה.

דיני תקשורת, ניו מדיה ולשון הרע –  תחום חם, מתעדכן, מתרחב ומאתגר, הכולל את העיתונות המסורתית ובעיקר את העיתונות החדשה, הדיגיטלית, ובהם אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, ערוצי ברודקסט, אפליקציות ושירותים באמצעות הטלפון הסלולארי, בענייני הפרת זכויות יוצרים ועוולות מסחריות, הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות, כולל טיפול בהליכי קובלנה פלילית פרטית של יחידים ומבנים משפטיים שונים; ניהול משברים במשפט ובתקשורת.

ניהול ההון המשפחתי – ייעוץ, ליווי וייצוג התא המשפחתי בכגון: תכנון העברת-הון בין-דורית, יצירת וניהול נאמנויות, הענקת מתנות, חשבונות בנק משותפים,  צירוף מיופי כח ובעלי זכויות אחרים לחשבונות הבנק, הסכמי ממון וסכסוכים כספיים ועסקיים בין בני המשפחה, ירושות, צוואות  וניהול עזבונות וכן ליווי כלכלי-מיסויי של הסדרי גירושין וחלוקת רכוש משפחתי.

חדלות פירעון ואכיפת חיובים – תכנון, ליווי וייצוג בהסדרי-חוב של יחידים וחברות מול המערכת הבנקאית ונושים אחרים, בהליכי כינוס ופירוק של חברות, פשיטות רגל של יחידים והליכים בהוצאה לפועל של חייבים ונושים – יחידים וחברות
 
תובענות ייצוגיות – תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם (הגם שלא ייפו את כוחו של התובע לכך, ואשר פועל לטובת הקבוצה) ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפת לכלל חברי הקבוצה בתחומים הבאים: דיני חברות, ניירות ערך, הגנת הצרכן, ביטוח, בנקאות, דיני תחרות (הגבלים עסקיים), איסור הפלייה, תקשורת, סלולר, איכות הסביבה, תיירות ונופש.

תביעות נגזרות – תביעה המוגשת בשם חברה ולטובתה בשל עילת תביעה של החברה באמצעות בעלי מניות מן הציבור, דירקטורים בחברה או נושים, הנכנסים לנעלי החברה, בהתמלא תנאים המצדיקים נקיטת פעולה זו ובראשם אי נקיטת צעדים משפטיים מתבקשים מצד החברה והאורגנים שלה, או חלוקה אסורה בניגוד לדין או עסקה חריגה עם בעל שליטה שלא אושרה כדין.

עבירות כלכליות ( פלילי) -  ייעוץ, ליווי וייצוג חשודים, נחקרים  ונאשמים בכל הערכאות והטריבונאלים המשפטיים בעבירות מס, איסור הלבנת הון, הסדרי כופר, הגבלים עסקיים (דיני התחרות), שוחד, הפרת אמונים של יחידים וחברות (כולל עבירות רגולציה) בפני רשויות מס הכנסה ומס ערף מוסף, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות לניירות ערך והמשטרה בהליכי טרום-חקירה, חקירה, מעצרים, שימוע וייצוג בבית המשפט.

מיסוי (אזרחי) – טיפול וייעוץ בהליכי גילוי מרצון, תכנוני מס, אישורי מס (רולינג) ואישורי מס מקדמיים (פרה-רולינג), הסדרים מיוחדים (גם בענפי הטכנולוגיה), מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן, ייצוג בפני רשויות המס ובעררים בבתי המשפט בענייני שומה, של יחידים, מנהלים, עצמאים, חברות, שותפויות, מלכ"רים ועמותות ובשיתוף פעולה מקצועי עם רואי חשבון המתמחים בתחומים אלה.

דיני תקשורת, ניו מדיה ולשון הרע –  תחום חם, מתעדכן, מתרחב ומאתגר, הכולל את העיתונות המסורתית ובעיקר את העיתונות החדשה, הדיגיטלית, ובהם אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, ערוצי ברודקסט, אפליקציות ושירותים באמצעות הטלפון הסלולארי, בענייני הפרת זכויות יוצרים ועוולות מסחריות, הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות, כולל טיפול בהליכי קובלנה פלילית פרטית של יחידים ומבנים משפטיים שונים; ניהול משברים במשפט ובתקשורת.

ניהול ההון המשפחתי – ייעוץ, ליווי וייצוג התא המשפחתי בכגון: תכנון העברת-הון בין-דורית, יצירת וניהול נאמנויות, הענקת מתנות, חשבונות בנק משותפים,  צירוף מיופי כח ובעלי זכויות אחרים לחשבונות הבנק, הסכמי ממון וסכסוכים כספיים ועסקיים בין בני המשפחה, ירושות, צוואות  וניהול עזבונות וכן ליווי כלכלי-מיסויי של הסדרי גירושין וחלוקת רכוש משפחתי.

חדלות פירעון ואכיפת חיובים – תכנון, ליווי וייצוג בהסדרי-חוב של יחידים וחברות מול המערכת הבנקאית ונושים אחרים, בהליכי כינוס ופירוק של חברות, פשיטות רגל של יחידים והליכים בהוצאה לפועל של חייבים ונושים – יחידים וחברות